Eksempler (kommuner)

Et lille udvalg af efterværnstilbud

Oversigt efterværnstilbud Esbjerg
Kommunen har bl.a. etableret en række bosteder, som unge kan tilbydes, hvis man finder det nødvendigt. Se kommunens folder ”Indsatser til børn og unge 2014”, som du kan downloade i den fulde version her

Akutinstitutioner København 
her
Hjælper med at sikre børn og unges dagligdag, mens fremtiden afklares. Det er de lokale enheder i Borgercenter for Børn og Unge, der visiterer til de fire institutioner.

De 4 årstider København
Gennemfører netværksaktiviteter - bl.a. spisning, samtaler og rådgivning - og stiller kontaktperson til rådighed, når man skal udsluses til egen bolig.

Netværket aps Aalborg  her
Er en privat organisation, der er ledet af socialpædagoger og bl.a. tilbyder støtte og samtaleforløb, ligesom de arbejder sammen med kommunen om visitation bl.a. i forbindelse med Efterværn.

PKC Aalborg her
Pædagogisk Kompetence Center tilbyder fortsat støtte og vejledning til tidligere anbragte, der er flyttet i egen lejlighed.

Botræning og Efterværn Aarhus  her
Mini Bo er for 16-17 årige (kan forlænges til 23 år), der er relativt selvstændige og kan klare hverdagen, men som har brug for lidt opfølgning af og til. 
Maxi Bo er for 16-17 årige (kan forlænges til 23 år), der næsten dagligt har brug for pædagogisk støtte og træning i at bo selv.

Netværk der Virker Aarhus  her
Skal styrke tidligere anbragtes kompetencer, så de f.eks. opnår stabile boligforhold, får tilknytning til uddannelse og opbygger bæredygtige netværk. Vil man gerne komme i betragtning til dette tilbud, skal man kontakte sin sagsbehandler på Familiekontoret eller Handicapcentret for Børn.

Young Connect Odense og Aarhus  her
Få tilknyttet en mentor, der kan støtte og vejlede i indkøb, tøjvask, kost, fritidsaktiviteter osv. Har afdelinger i Kolding, Middelfart, Odense og Aarhus.

Vil du gerne finde de efterværnstilbud, din kommune tilbyder, kan du prøve at google Efterværn og navnet på din kommune.

Har du flere eksempler på efterværnstilbud, er du meget velkommen til at skrive til os, så vi kan nævne dem her i appen her

BoSelv

Er du lige flyttet i egen lejlighed - eller skal du snart?

Download appen med Danmarks største samling af links, sociale medier, andre apps og gode råd om at bo i egen lejlighed.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så skriver vi til dig, når vi opdaterer indholdet i appen.